El programa @EmprenSocial : Una trajectòria amb bons resultats

Durant gairebé cinc anys, he tingut la satisfacció de treballar i compartir amb moltes persones i entitats  l’impuls per promoure i donar suport al corrent emprenedor anomenat emprenedoria social.

Junts i juntes  hem recorregut una intensa trajectòria en la que hem pogut constatar que hi ha un ampli nombre de persones emprenedores, amb molta empenta, convicció i  il·lusió, decidits a dedicar esforços i recursos, per donar resposta a reptes socials moguts per l’interès col·lectiu.

Amb la convicció de que calia donar suport a l’emprenedoria social per identificar i potenciar noves respostes i nous instruments davant els reptes i les demandes que la transformació social comporta, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’any 2010 la el Programa de Suport a l’Emprenedoria Social a Catalunya. Un programa que es va iniciar amb els objectius de dinamitzar l’emprenedoria social, identificar iniciatives i acompanyar-les en la seva viabilitat i crear un ecosistema amb els diversos actors d’aquest corrent.

Convicció que va ser enfortida en l’àmbit europeu quan la UE va crear la “Empresa Social” identificant-la com aquella que te com a principal objectiu aconseguir un impacte social positiu i mesurable, que disposa de sistemes d’organització interns i estructures de participació democràtiques i que repercuteix els seus beneficis en ampliar els seus objectius i el seu impacte social.   

El programa, que més endavant es va passar a denominar @EmprenSocial, ha comptat amb dos grans actius:

El primer es configurar-se com un programa marc, a l’incorporar un ampli i divers nombre d’entitats i institucions que, compartint objectius i propostes per ampliar l’emprenedoria social, van voler treballar junts i complementar-se, per tal d’enfortir un ecosistema i donar-li més permeabilitat i presencia  al conjunt de la societat i als àmbits econòmics.

El segon actiu a destacar es que, en els tres anys de la seva implantació, @EmprenSocial va contar amb més de 500 projectes que es van inscriure als processos de selecció. Projectes de persones emprenedores amb una idea encara per concretar, altres que  ja havien  començat i d’altres amb un recorregut empresarial i amb voluntat de renovar-lo.  Totes elles persones amb inquietuds, que identificant reptes socials, posaven la seva capacitat per afrontar-los perseguint un interès col·lectiu.

El Programa va permetre posar al seu abast un conjunt d’eines i recursos. Així, per enfortir la viabilitat dels prop de vuitanta projectes seleccionats, es va realitzar  entrenament competencial, tallers formatius, assessorament personalitzat, sessions temàtiques i de networking, i per ampliar la seva visibilitat, es va disposar una web, un canal Youtube, xarxes socials i es van fer diverses activitats de divulgació amb molt bona acollida.

Catalunya te una enriquidora història d’empreses d’economia social i cooperativa i avui els canvis socials i econòmics, ens estimulen a identificar i renovar les maneres de respondre i gestionar els nous reptes socials.

Una d’aquestes és la que representa el corrent de l’emprenedoria social que amb la seva especificitat compateix l’objectiu basic de tota l’economia social que és  aconseguir impacte econòmic i social conjuntament. Impacte econòmic perquè vol  ser sostenible i impacte social perquè deliberadament vol que sigui positiu.

Ampliar l’emprenedoria social és contribuir a mostrar que és possible fer activitat econòmica i crear valor i ocupació d’un altre manera. Per això necessitem moltes persones emprenedores que creïn riquesa i ocupació, que generin cadenes de valor i que ho facin amb valors que aportin equitat. I necessitem a moltes entitats e institucions que apostin per donar-li suport i visibilitat.

Gràcies a tots i totes els qui amb la vostra feina contribuïu a ampliar i fer més efectiva l’emprenedoria social. 

Maravillas Rojo

Afegeix un nou comentari