Històries

Nou projectes enfocats a la resolució de tres reptes: la cura del mediambient, la generació d'oportunitats i de llocs de treball inclusius i l'arrelament al territori.
Recull de relats de la trajectòria vital de dotze emprenedors i emprenedores socials catalans.