neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Segell europeu EthSI
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Casp, 43, baixos, 08009 Barcelona
933 688 481
http://www.ethsi.net
Què ofereix

L'Ethical and solidarity-based insurance, EthSI, és una marca europea registrada propietat de FETS, que acredita les assegurances ètiques i solidàries. L'EthSI és un distintiu de garantia de qualitat sobre la gestió de les empreses certificades.

L'EthSI té en compte els aspectes relacionats amb l'ètica en el comportament de l'organització: la responsabilitat social, la inversió socialment responsable, i altres paràmetres: mutualisme, transparència, vinculació a l’economia social etc. L'EthSI certifica l’adopció d’aquests criteris, contribuint a la transparència al mercat de les assegurances, tot facilitant a les persones usuàries una eina per escollir el producte que més s’ajusti als seus valors en funció d’uns paràmetres objectius: foment de la sostenibilitat social, ambiental i transparència.

El web de l'EthSI promou la signatura d'un manifest en favor de les assegurances ètiques i solidàries.

Com adreçar-s'hi

En primer lloc la companyia asseguradora s'ha de registrar a l’Observatori de les Finances Ètiques que impulsa FETS; aquest registre es fa a partir d’una avaluació de diferents criteris sobre la dimensió ètica i solidària de l’organització. Un cop fet el registre, la companyia presenta els productes asseguradors que desitja certificar. La comercialització del producte s’ha de realitzar també a través de gestories registrades i avaluades per l’Observatori sota els mateixos criteris que les companyies.

La certificació de l’EthSI per als productes, i el registre per a les companyies asseguradores i per a les gestories es realitza a través d’un comitè avaluador independent.

Es pot consultar el detall de tots els criteris i procés de registre al web de l'EthSI. La certificació està sotmesa a una revisió anual. La informació sobre l'EthSI està disponible en català, castellà anglès, francès i italià.

Activitat

Des de la seva creació l'any 2009, l'EthSI ha certificat diferents companyies, gestores i productes asseguradors:

Gestores:
- Arç corredoria d'assegurances, sccl
- Asesoramiento en Seguros y Previsión ATLANTIS, sl
- ATLANTIS Asesores, sl
- ATLANTIS Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial, sa
- Bevan C Brumwell Correduria de Seguros, sl "Brumwell Brokers"
- Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros, sa "Seryes"
- Social Partners Correduria, sl

Companyies:
- ATLANTIS Compañía de Seguros y Reaseguros, sa
- ATLANTIS Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, sa
- DKV Seguros

A qui va adreçat

A empreses asseguradores o gestores de productes asseguradors; a persones i entitats que volen informació transparent sobre els productes asseguradors que consumeixen.

Entitats promotores:

FETS, Finançament Ètic i Solidari