neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
aracoop
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Què ofereix

aracoop es focalitza en dos eixos d’actuació, que es desenvolupen en 16 tipus d’accions i es concreten en més de 400 activitats, que impliquen més de 6.000 persones. Totes aquestes accions i activitats s'ectructuren al voltant de dos eixos:

L’eix "MÉS EMPRESES" treballa per a les persones que volen crear i emprendre. En aquest eix es troben accions de:

1) Cooperació al territori, que conté accions per promoure el model d’empresa social i cooperativa com una opció viable i transformadora a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa i generar impactes positius en el territori.
- Pensa en CO: Emprèn de forma col·laborativa (seminaris per a persones emprenedores). Seminaris adreçats a persones emprenedores que vulguin conèixer l’economia social i cooperativa a partir d’experiències i casos reals en què es tracten aspectes organitzatius, eines i informació que ajudin a facilitar l’emprenedoria social i cooperativa.
- Fes emprenedoria sostenible, fent economia social i cooperativa (acompanyament per a la creació). Sessions grupals i suport individualitzat per acompanyar a persones emprenedores que volen crear una empresa d’economia social i cooperativa per definir l’estratègia, posicionament i diferenciació.
- Viabilitat i enfortiment d’empreses d’economia social de nova creació (menys de 3 anys). Sessions grupals del programa d’acompanyament per a la millora de la viabilitat i consolidació d’empreses d’economia social i cooperativa de recent creació (0-3 anys).
- Debats CO: compartir la viabilitat i el futur del model de l’economia social i cooperativa (sessions al territori). Sessions al territori adreçades a la ciutadania, empreses, entitats i agents econòmics i socials per ampliar el coneixement sobre l’economia social i cooperativa.

2) Cooperativisme als agents econòmics, que conté accions per identificar l’economia social i cooperativa com una eina dinamitzadora de l’activitat professional dirigides als agents econòmics i socials.
- Estratègies CO per desenvolupar l’activitat professional. Tallers als Col·legis Professionals i Cambres de Comerç per ampliar i compartir el coneixement l’economia social i cooperativa amb els professionals especialitzats en l’acompanyament i assessorament de projectes empresarials així com amb els associats que vulguin emprendre de forma cooperativa.

3) Cooperativisme a escoles i universitats, que conté accions per identificar l’economia social i cooperativa com un model viable i transformador del teixit empresarial del segle XXI destinades als diferents àmbits d’aprenentatge i formació.
- FesCoop! Aprendre el model d’empresa cooperativa a l’escola. Sessions, treballs en grup i concursos per reconèixer el millor pla d’empresa entre l’alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.
- Conèixer i aprendre d’experiències d’empreses cooperatives. Programa de visites de grups d’alumnes a cooperatives del seu entorn, orientació i suport a les escoles mitjançant materials didàctics per divulgar el cooperativisme entre l’alumnat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional.
- Cooperatives d’alumnes. Sessions col·lectives i individualitzades per acompanyar als alumnes de Primària a experimentar i crear una activitat econòmica de forma cooperativa, amb la constitució i creació d’una marca, l’elecció de càrrecs, realització de l’activitat, resultats i distribució d’excedents.
- Sessions CO de divulgació a les universitats. Dinàmiques participatives amb estudiants universitaris per ampliar i enfortir el coneixement de les empreses de l’economia social i cooperativa en els diferents àmbits d’activitat i com a eina per enfortir i enriquir projectes empresarials.
- Pràctiques professionals en empreses de l’economia social i cooperativa. Foment de l’aprenentatge del model cooperatiu entre els estudiants universitaris en contextos reals de treball.

L’eix "MÉS COMPETITIVES" treballa per a l’enfortiment i la internacionalització d’empreses de l’economia social i cooperativa amb projectes consolidats. En aquest eix es troben accions de:

- Creixement i internacionalització d’empreses de l’economia social i cooperativa. Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització d’empreses de l’economia social i cooperativa amb més de 3 anys d’antiguitat, mitjançant sessions grupals i individualitzades per promoure l’elaboració d’estudis de mercat, pla de creixement, objectius i seguiment de resultats.
- Visió estratègica, lideratge i comunicació per a la gestió directiva d’empreses de l’economia social i cooperativa (professionalització directiva). Programa de professionalització directiva per analitzar els propis models de negoci, el sector i tendències de l’entorn, i desenvolupar habilitats directives per adquirir una visió global de l’organització, les seves capacitats i recursos.
- Formació per a la participació de les persones membres dels Consells Rectors. Foment de les competències i visió global de les funcions dels membres del Consell Rector d’una empresa cooperativa mitjançant la visualització de càpsules formatives en format online.
- CoCreativitat: espais de col·laboració entre empreses. Foment de les competències i visió global de les funcions dels membres del Consell Rector d’una empresa cooperativa mitjançant la visualització de càpsules formatives en format online.
- Acompanyament a la transformació d’empreses en situació de concurs de creditors en cooperatives. Sessions grupals per presentar el model cooperatiu com una oportunitat per rellançar una activitat econòmica, i assessorament especialitzat per als processos de conversió legal i organitzatiu de les empreses que tenen interès en esdevenir cooperatives.
- Assessorament a la transformació d’empreses i/o organitzacions en cooperatives. Sessions per presentar el model cooperatiu com una opció viable per rellançar una activitat econòmica preexistent i assessorament individualitzat i especialitzat per orientar a les empreses i grups promotors en el procediment del canvi del seu model empresarial i de gestió.

Com adreçar-s'hi

A la descripció de les accions hi ha forularis específics per apuntar-se a cadascuna de les accions.

Activitat

aracoop és un programa marc de cooperació público-privada, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació de la Confederació i les Federacions de cooperatives i amb la col·laboració de més de 80 institucions públiques i privades implicades en la creació i creixement d’empreses de l’economia social i cooperativa.

aracoop posa en valor l’economia social i cooperativa com a model empresarial estratègic i transformador de realitats socials. aracoop és un compromís i una vocació compartides per reforçar, promoure i ampliar les empreses de l’economia social i cooperativa mitjançant un pla d’activitats per posicionar-les com un model empresarial clau en l’economia del segle XXI.

Els seus objectius són:
- Ampliar i actualitzar el posicionament i la presencia social de les empreses d’economia social i cooperativa.
- Afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa.
- Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses d’economia social i cooperativa.

Es proposa abordar els següents reptes:
- Promoure la creació de més empreses de l’economia social i cooperativa i més.
- Reconèixer la tasca de les empreses de l’economia social i cooperativa en elteixit econòmic i social.
- Difondre i reforçar l’activitat cooperativa present en la nostra vida quotidiana.
- Impulsar el coneixement de l’economia social i cooperativa com un model empresarial del segle XXI.
- Apropar actituds de la cultura empresarial envers aquest model el repte és situar l’economia social i cooperativa com un model empresarial viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa.

A qui va adreçat

Agents econòmics, empreses cooperatives ja existents i projectes emprenedors cooperatius; escoles i universitats.

Entitats promotores:

Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya