neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Creas Desarrolla
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
María de Molina, 31, 28006 Madrid
976 301 702
info@creas.org.es
http://www.creas.org.es/
Què ofereix

Creas Desarrolla és el primer fons independent de l'Estat espanyol que ofereix la possibilitat d'invertir en projectes empresarials que persegueixen fins clarament socials, conjugant al mateix temps la rendibilitat econòmica i la social. El fons Creas desarrolla és una Societat Limitada, gestionada per la Fundación Creas, amb un capital d'entre 750.000 i 1,5 milions d'euros. Inverteix en organitzacions que crein valor social i mediambiental (amb una avaluació prèvia), a més de l'econòmic, de tot el territori espanyol, que hagin assolit com a mínim un any de facturació i es trobin en fase d'expansió. Les inversions del fons poden oscil·lar entre els 50.000 i els 250.000 euros (no superant el 25% del total del fons), aportació de capital que sempre va vinculada al compliment de fites pactades prèviament. Les inversions tenen un màxim de 8 anys. Els projectes en els què inverteix s'han de sotmetre a auditoria anual per a la revisió econòmica i del valor social i mediambiental.

Com adreçar-s'hi

Es pot omplir un formulari web per sol·licitar una entrevista. També es pot escriure o trucar directament a l'equip de la Fundación Creas.

Activitat

Creas Fondo Social utilitza el capital risc social, també anomenat inversió d'impacte, com a instrument financer per invertir en projectes empresarials que amb la seva activitat contribueixen a millorar la societat o tenir cura del medi ambient. El capital risc social ha demostrat ser un model d'èxit en molts països; al nostre país es tracta d'un sector emergent vinculat a caixes d'estalvis i entitats de la denominada banca ètica, que han trobat en ell una opció per a instrumentar la relació entre la comunitat de capital privat i el sector social. Fins a 2013 Creas Desarrolla ha invertit en una única empresa, Bluemove, que aposta per la mobilitat sostenible a través del model carsharing.

A qui va adreçat

D'una banda s'adreça a les persones o organitzacions que que vulguin invertir en projectes pioners i innovadors. De l'altra, a les iniciatives empresarials que volen donar resposta a problemes socials. La xarxa de projectes participats de Creas Fondo Social s'emmarca en els següents sectors:

Desenvolupament social:

- Inserció sociolaboral i formació
- Inserció financera: entitats que facilitin fons o suport per demanar fons a persones en risc de ser excloses del sector financer normalitzat
- Conciliació de la vida professional i personal
- Envelliment de la societat
- Habitatge social o rehabilitació
- Comerç solidari
- Desenvolupament rural
- Suport a la comunitat
- Política d'innovació social i mediambiental
- Salut i innovació


Medi ambient:

- Energies renovables i eficiència energètica
- Transport net
- Productes i serveis ecoeficients
- Ecodisseny, disseny de productes de baix impacte ambiental
- Conservació de la biodiversitat i els espais naturals
- Educació ambiental
- Reutilització i reciclatge
Per a la selecció dels projectes s'apliquen els següents criteris:

 1. que siguin un model de negoci innovador, que persegueixi la creació de valor social per a arribar a un gran impacte econòmic, social i mediambiental;
 2. que demostrin potencial de creixement a nivell nacional o internacional i d'autofinançament;
 3. que estiguin formats per un equip de treball compromès i amb capacitat de gestió;
 4. que admetin una inversió temporal per un període mig entre quatre i vuit anys;
 5. que acullin fórmules de finançament de participació en capital, préstecs participatius, préstecs, avals i qualsevol tipus de garantia que els aporti recursos financers;
 6. que requereixin inversions entre 25.000 i 250.000 euros, preferentment a través de participacions minoritàries i podent Creas co-invertir amb altres entitats d'inversió;
 7. que demostrin la validesa del seu model (excepcionalment poden ser projectes de nova creació amb un alt caràcter innovador i social);
 8. que tinguin seu legal a Espanya;
 9. que l'activitat empresarial s'emmarqui dins els sectors d'inversió de Creas.

Entitats promotores:

Fundación Creas