neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Avals Oinarri
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Gran Via, 38, 8è dreta, 01510 Bilbao
934 217 852
catalunya@oinarri.es
http://www.oinarri.es/
Què ofereix

Els Avals Oinarri estan orientats a empreses d’economia social que necessiten finançar les seves operacions. La cartera de serveis d'Oinarri inlou la cobertura de totes les necessitats financeres de les empreses d'economia social: inversió, circulant, refinançament, avals tècnics i financers.

En conveni amb Fundació Seira i Coop57, concretament ofereix:
 • • Modalitat de finançament: Préstec o lising
 • • Termini d'amortització: fins a 15 anys per a inversions en immobles, pavellons o locals; fins a 7 anys per a resta d'actius fixos; fins a 5 anys per a operacions de circulant
 • • Comissió d'obertura: màxim 0,5
 • • Tipus d'interès: EURÍBOR + 3 (en funció de la línia concreta)
 • • Límits màxims d'aval per empresa: 300.000 euros en operacions d'inversió; 150.000 euros en operacions de circulant

Oinarri carrega despeses d'estudi als avals (0,10% a la sol·licitud i 0,40% a la formalització), tanmateix les comissions d'aval depenen de si es tracta d'inversió o de circulant:
 • • Comissió d'aval per a inversió: 0,75% anual, en general, per a inversions en actius fixos
 • • Comissió d'aval per a circulant: 1,25%

Tota operació amb Oinarri suposa una subscripció a l'entitat i un desemborsament (recuperables quan es cancel·la l'aval):
 • • Operacions fins a 5 anys: 1 participació social de 120,20 euros per cada 3.005,00 euros avalats o fracció
 • • Operacions superiors a 5 anys: 1 participació social de 120,20 euros per cada 4.006,00 euros avalats
 • • Aportació de l'1% de l'operació avalada al Fons de Provisions Tècniques d'Oinarri (no reintegrable)

Els avals tècnics o financers que presta Oinarri són equivalents i substitutius dels avals bancaris. Dues en són les característiques principals que les empreses valoren en els avals tècnics d'Oinarri: les condicions financeres i l'agilitat de la Societat en la prestació. Els tipus d'avals tècnics que ofereix són:
• Provisionals i definitius
• De licitació, execució i bon funcionament
• Per a concursos o per a contractes
• Per a compliment de contractes d'obra, subministrament o de prestació de serveis
• Per a garantir acomptes de subvencions
• Per a garantir acomptes de clients

Els avals tècnics i financers d'Oinarri es presten davant:
• Administracios Públiques: central, autonòmica o local
• Organismes públics i empreses públiques
• Empreses privades

Oinarri carrega despeses de tramitació i d'estudi als avals tècnics i financers (0,2% de la línia quan es formalitza), tanmateix les comissions d'aval depenen de la finalitat del mateix:
• Per a presentar-se a licitacions: 0,2% rèdit únic
• Per a la resta d'avals tècnics: 1% anual
• Comissió mínima: 30 euros

La subscripció i desemborsament de capital social addicional (sempre recuperable quan es cacel·li l'aval) també depen del termini:
• Fins a 1 any: 0%
• Menys de 10 anys: 5%
• 10 anys o més: 10%

El límit màxim d'aval per empresa és de 1.400.000,00 euros.

Com adreçar-s'hi

A través de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, de Coop57 o directament amb l'equip de l'entitat.

Activitat

Oinarri Sociedad de Garantia para la Economía Social és una entitat financiera de caràcter mutualista i sense ànim de lucre, que té per finalitat la prestació d'avals a les seves empreses sòcies per tal de facilitar l'accés a finançament preferent i millorar la seva estructura de finançament.

Amb 14 anys d’experiència, compta amb més de 1.300 empreses de l’economia social entre la seva base social i la seva principal activitat se centra en elles. Oinarri ocupa la cinquena posició entre les societat de garantia recíproca a tot l'Estat espanyol (d’un total de 22 actualment actives) per volums de risc concedits durant l’any i per total de risc en vigor.

L’acord signat l'any 2010 entre Oinarri Societat de Garantia Recíproca i la Fundació Seira va permetre, a partir de 2011, estendre els serveis d'Oinarri a totes les empreses de l’economia social catalana. El primer any va concedir avals tècnics per valor de 1,3 milions d’euros a un total de 10 empreses cooperatives afiliades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Enguany també ofereix avals a les entitats sòcies de Coop57 basant-se en el conveni signat amb aquesta entitat.

A qui va adreçat

A les cooperatives sòcies de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i a les entitats sòcies de Coop57.

Entitats promotores:

Oinarri SGR i Fundació Seira