neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Crèdits Triodos Bank
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Avinguda Diagonal, 418, Casa de les Punxes, 08037 Barcelona
934 765 747
info@triodos.es
http://www.triodos.es/
Què ofereix

Triodos Bank desenvolupa la seva activitat bancària donant suport a iniciatives, projectes i empreses que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones, combinant el valor afegit social, cultural o mediambiental amb la credibilitat financera. Els productes de finançament que ofereix són:

 • · Préstecs hipotecaris: préstecs a empreses i organitzacions destinats a la compra d'un local, oficina o seu per desenvolupar la seva activitat. També financien la compra de finques o terrenys dedicats al cultiu de productes procedents de l'agricultura ecològica.
 • · Préstecs amb garantia personal o un altre tipus de garanties a curt, mitjà i llarg termini: crèdits orientats a empreses, organitzacions, empresaris autònoms o particulars que volen fer una inversió en energies renovables, posar en marxa un negoci o impulsar la seva activitat.
 • · Avals: destinats a organitzacions i persones físiques que, per la seva activitat, requereixen d'un aval davant l'Administració pública o altres entitats que concedeixen subvencions.
 • · Crèdit: per a circulant i/o liquiditat, que permeten a l'empresa o organització anticipar cobraments pendents, escometre el desenvolupament de les seves activitats o emprendre nous projectes.
 • · Bestreta de subvencions: destinades a organitzacions d'àmbit cultural, social i mediambiental, que tenen concedides subvencions públiques i necessiten una bestreta de les mateixes per al desenvolupament de la seva activitat.

Com adreçar-s'hi

Cal dirigir-se a l'oficina de Triodos Bank a Catalunya, per tal d'omplir la sol·licitud de dipòsit o de finançament. Per a aquesta segona opció caldrà aportar també informació tècnica i econòmica del projecte a finançar que, posteriorment serà avaluat i aprovat per les oficines centrals de Madrid.

Activitat

Triodos Bank desenvolupa la seva activitat bancària arreu d'Europa donant suport a iniciatives, projectes i empreses que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones, combinant el valor afegit social, cultural o mediambiental amb la credibilitat financera. Des de la seva fundació el 1980 ja ha realitzat més de 29.000 inversions.

A l'hora d'analitzar els projectes en els àmbits que treballa Triodos Bank, es té en compte el seu valor social afegit, prenent en consideració els sistemes de certificació oficials en els àmbits en els quals existeixin, com en el cas de l'agricultura ecològica o el comerç just.

A. Naturalesa i medi ambient. Triodos Bank finança iniciatives, projectes i empreses compromeses amb l'ús responsable dels recursos naturals, que aporten solucions tecnològiques innovadores i realistes respectuoses amb el medi i que contribueixen a la conservació de la natura, en sectors com ara:
 • · L'agricultura ecològica o biodinàmica
 • · L'estalvi energètic i les energies renovables.
 • · L'edificació sostenible, tant d'habitatges com d'un altre tipus de construccions.
 • · La indústria i la tecnologia ambiental (reciclatge, transport, aire, aigua, etc.).
 • · La defensa mediambiental i la conservació de la biodiversitat

B. Sector social. Triodos Bank finança projectes, empreses i organitzacions que situen les persones en el centre de la seva activitat, ponderant de manera equilibrada els objectius socials i els econòmics. Iniciatives que promouen els principis de justícia i igualtat de drets i oportunitats per a les persones en sectors com ara:
 • · La prestació de serveis i la generació d'oportunitats per als més febles i per a aquells amb necessitats de cures especials: nens, gent gran, immigrants, malalts, problemes d'addicció, persones amb discapacitat o persones en risc d'exclusió social
 • · La cooperació al desenvolupament
 • · El comerç just
 • · La salut

C. Cultura- Triodos Bank finança iniciatives, projectes i empreses que contribueixen a que les persones es desenvolupin en llibertat i actuïn de manera responsable, en àmbits com ara:
 • · Les activitats culturals i artístiques en qualsevol de les seves expressions (música, dansa, teatre, cinema, literatura, etc.)
 • · L'educació
 • · La investigació
 • · El desenvolupament personal i espiritual de la persona, sempre que estigui basat en la llibertat humana
 • · El turisme i les activitats de lleure sostenibles

A qui va adreçat

A empreses o projectes de sectors sostenibles, que aportin un valor afegit social, cultural i mediambiental.

Entitats promotores:

Triodos Bank