neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Préstecs sense interès ASCA
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Riera de Sant Miquel, 1, 08006 Barcelona
932 170 288
accio@pangea.org
www.acciosolidaria.cat
Què ofereix

L’objectiu principal de la Fundació és atorgar préstecs sense interès a persones o col·lectiu que presentin un projecte de negoci que sigui viable i que creï ocupació.

Préstecs sense interès ASCA és una de les línies de treball d'Acció Solidària Contra l'Atur, una Fundació que treballa per donar una resposta tangible i pràctica al repte de l'atur, amb la creació i l'administració d'un fons econòmic privat, gestionat per professionals que voluntàriament s'hi dediquen.

Els Préstecs sense interès ASCA són per a persones emprenedores que tinguin una idea de negoci o a entitats sòcio-laborals.

Des de l'any 2012, ASCA disposa d'una línia d’ajuts en forma de préstecs extraordinaris sense interessos per a empreses o pesones que presentin iniciatives que creïn ocupació. Actualment es concedeixen 5 préstecs l'any de 30.000€ cada un.

Com adreçar-s'hi

Per accedir als préstecs sense interès ASCA s’ha de presentar un projecte viable que creï ocupació. Totes les sol·licituds de préstecs son estudiades per un equip format per persones voluntàries, provinents de diferents àmbits professionals, amb formació, coneixements i experiència.

A cada sol·licitud se li assigna una persona que tutoritza, que estudia el projecte a fons i el presenta a l’equip que avalua la viabilitat del projecte i decideix l’atorgació del préstec sense interès.

L’import dels préstecs, així com els terminis de devolució es fixen en funció de cada projecte.

Activitat

Des de fa més de trenta tres anys, ASCA, formada bàsicament per persones voluntàries, administra un fons econòmic amb l’objectiu de crear nous llocs de treball. Concedeix préstecs sense interès per finançar projectes d’emprenedors, ajuts puntuals, especialment persones amb dificultats econòmiques i també a empreses i entitats socials de Catalunya. Va començar la seva activitat l’any 1981 i des d’aleshores en 32 anys ha concedit 10.300.261€ en préstecs, ha donat ajuts puntuals a 27.288 persones i ha ajudat a crear 7.542 nous llocs de treball.

A qui va adreçat

Els préstecs sense interès ASCA es concedeixen a persones o col·lectius que presentin un projecte de negoci que sigui viable i que creï ocupació:

 • · Microempresas d’autocupació
 • · Empreses d’inserció socio-laboral
 • · Centres especials de treball, tallers ocupacionals
 • · Cooperatives, Fundacions i Associacions


Entitats promotores:

Acció Solidària Contra l'Atur