neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Fons Solidari del Tercer Sector Social
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Rocafort, 242, bis, 3a, 08029 Barcelona
933 217 302
finan3@finan3.cat
http://www.finan3.cat
Què ofereix

El Fons Solidari del Tercer Sector Social és un instrument facilitador de l’accés al finançament a entitats d'aquest sector. El Fons actua a través de la prestació d’avals, amb la finalitat de complementar i reforçar les garanties que les entitats sòcies puguin oferir a les entitats financeres. En aquest sentit, doncs, el Fons no concedeix préstecs, sinó que facilita la seva concessió per part de les entitats financeres.

Els avals es presten a través d’una societat de garantia recíproca o de forma directa, en funció de les circumstàncies de cada cas. Perquè això sigui possible, els recursos del Fons Solidari tenen les aplicacions següents:

 • · Aportació al capital d’una o més societats de garantia recíproca, amb la finalitat de signar acords per posar a disposició de les entitats línies d’avals financers, amb dos objectius: facilitar l’accés al crèdit de les entitats; i aconseguir un efecte multiplicador sobre la quantitat invertida a efectes de crèdit disponible.

 • · Constitució de dipòsits de garantia a la banca ètica i social a fi de complementar les garanties de les entitats del sector. Aquesta aplicació també possibilita l’accés al crèdit de les entitats.

 • · Creació d’un fons d’inversió social per a finançar nous projectes i/o ampliació d’activitats. Es tracta d’un objectiu a més llarg termini, que es vincularà amb l’estalvi solidari i comptarà amb la col·laboració de la banca ètica i social.

A més d'aquest accés a finançament, el Fons aporta un servei d’acompanyament basat en tres principis rectors:

1) Especialització en el Tercer Sector Social. Els i les professionals que presten el servei coneixen les peculiaritats i la idiosincràsia del Tercer Sector Social.
2) Identificació amb les entitats i llur problemàtica. Els i les professionals que acompanyen a les entitats són persones que comparteixen els valors socials del Sector i valoren la gran aportació que realitzen les entitats a la cohesió social i a la millora de les condicions dels sectors més febles de la nostra societat.
3) Cooperació amb professionals que actuen en l’àmbit de l’economia social.

El servei exerceix la funció de canal centralitzador (“finestreta única”) de les sol·licituds de suport i acompanyament financers procedents de les entitats del sector.

Com adreçar-s'hi

Per fer-se entitat sòcia de Finan3, el procediment a seguir és el següent:
 • · L’òrgan de govern que tingui conferida la facultat pels estatuts ha d’aprovar sol·licitar l’ingrés de l’entitat com a sòcia de Finan3.
 • · Complimentar el model de sol·licitud disponible en aquesta pantalla i lliurar-lo a Finan3, acompanyant fotocòpia de l’escriptura d’atorgament de poders o de l’acta de nomenament de càrrecs.
 • · En rebre la resposta d’acceptació per part de Finan3, l’entitat haurà d’efectuar un ingrés de 750 euros al compte bancari que se li indicarà. D’aquests 750 euros, 650 euros són aportació al Fons Solidari del Tercer Sector Social (capital de la cooperativa) i 100 euros en concepte de contribució a les despeses de funcionament de Finan3.

Activitat

Poden accedir a la condició de sòcies de Finan3, les entitats integrades en alguna de les federacions que formen part de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i les confederacions, federacions i entitats que formen part de la Taula.

A qui va adreçat

El Fons Solidari s'adreça a entitats del Tercer Sector Social i per accedir als seus recursos de finançament cal ser sòcia cooperativista de Finan3.

Entitats promotores:

Finan3, sccl