neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
B-Ready
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Balmes 305, entr. 4a, 08006 Barcelona
935 342 122
ship2b@ship2b.org
http://www.ship2b.org/
Què ofereix

B-Ready és un programa d'acceleració i finançament d'empreses en fase startup que tenen una doble rendibilitat: econòmica i social. Es divideix en dues fases:

Fase 1, de preparació, que permetrà als equips emprenedors formar-se i desenvolupar els materials i les habilitats necessàries per desplegar la seva nova estratègia comercial i financera i reforçar l’equip.

Fase 2, de llançament, on s’implementarà el plà comercial i financer per aconseguir el finançament desitjat i obrir noves portes comercials.

Els equips emprenedors comptaran en tot moment amb el suport dels mentors i coordinadors del Programa. Durant aquest s'ofereix:

 • · Accés privilegiat a diverses fonts de finançament valorades en més de 750.000€ específicament dirigides a empreses socials en fase start-up, així com suport per negociar el finançament.
 • · Formació, preparació de l’equip i accés a mentors d’alt nivell per definir la teva estratègia de creixement amb especial èmfasi en el pla comercial i financer.
 • · Anàlisi i assessorament personalitzat sobre l’evolució de l'equip i revisió o elaboració d’elements clau com ara pactes de socis o assessoria jurídica i de gestió de persones.
 • · Reconeixement, visibilitat i projecció.

Com adreçar-s'hi

Mitjançant la web

Activitat

La Fundació Ship2B treballa per impulsar l'emprenedoria social i la inversió d'impacte a través dels seus programes:

B-Ready: programa per accelerar i finançar empreses en fase startup que tenen una doble rendibilitat: econòmica i social. El programa consta d'una fase de preparació amb formació i mentors d'alt nivell, i d'u a fase de connexió per aconseguir aliances estratègiques, clients i inversors.

B-Challenge: programa d'impuls de la innovació social en un àmbit social determinat en cada edició. S'impulsen tant noves idees i rèpliques de bones pràctiques internacionals com projectes socials existents i en fase start-up, tot tenint en compte el cneiement més punter en el sector en cuestió, i creant una comunitat temàtica d'entitats de suport.

B-Funders: la Fundació disposa d'una comunitat de persones i entitats que impulsen l'emprenedoria social i l'activitat de Ship2B aportant recursos econòmics i la seva experiència professional; i que mostren la voluntat d'invertir amb criteris d'impacte social en empreses socials proposades per Ship2B.

A qui va adreçat

B-Ready va dirigit a organitzacions o projectes emprenedors que compleixin els següents criteris:
 • · Socials, amb una vocació i missió clarament centrada en la resolució d’una determinada problemàtica social, ambiental o cultural.
 • · Empresarials, amb un model de negoci clar, capaços de cobrir costos i de generar una rendibilitat sigui quina sigui la forma jurídica escollida.
 • · Constituïts, amb independència de la forma jurídica escollida i amb un màxim de 3 anys d’antiguitat.
 • · En marxa, havent iniciat la seva activitat comercial (almenys havent realitzat alguna prova concepte, prototip i/o pilot).
 • · Innovadors, que aportin una nova solució, model de negoci o tecnologia per al tractament d’una determinada problemàtica social, ambiental o cultural.
 • · Liderats per un equip emprenedor compromès amb el projecte, amb una certa formació/experiència empresarial i amb una clara sensibilitat social.
 • · Ambiciosos en el seus objectius i amb una voluntat d’escalabilitat de les seves iniciatives.
 • · Amb unes necessitats de finançament superiors a 50.000€.

Entitats promotores:

Ship2B