neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Programa FesGEST
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Premià, 15, 1a, 08024 Barcelona
933 324 181
seira@fundacioseira.coop
http://www.fesgest.cat
Què ofereix

Les sigles GEST corresponen a Grups d’Estalvi Solidari Territorial. Un GEST és una estructura que facilita la captació d’estalvi local solidari, per canalitzar-lo a les empreses de propietat col·lectiva del territori per afavorir el desenvolupament d’una economia responsable, basada en les persones, de proximitat i atractiva per a la comunitat.

Un GEST es composa normalment d’entre 5 a 20 persones que de comú acord decideixen dedicar part del seu estalvi personal a la posada en marxa i la consolidació de projectes empresarials col·lectius i de proximitat, a fi d’afavorir el desenvolupament d’una economia responsable basada en les persones i en el territori.

Des del primer moment, els membres del grup comprometen individualment un desembossament de diners, únic o fraccionat en el període que es convingui, que constituiran el seu estalvi personal. No tothom estalvia la mateixa quantitat, i el grup s’adapta a les limitacions i les possibilitats de l’economia personal de cadascun dels seus membres.

Aquests estalvis van constituint un fons que creix a un ritme que es pot predir des del principi, perquè cadascú ha adquirit un compromís pel que fa al ritme i el volum de la seva aportació, i això permet al grup planificar la seva política d’inversions: quan i com.
>br> El GEST proporciona finançament mitjançant préstecs participatius sense garanties (típicament entre 3.000 i 10.000 euros) i acompanyament empresarial, generant confiança en els projectes.

La destinació de la inversió és, sempre, un projecte que pugui oferir les mínimes garanties de solidesa, però també que sigui coherent amb els valors que el grup d’estalvi local es fa seus: acció social, medi ambient, desenvolupament local... són les persones estalviadores mateixes les que decideixen de manera autònoma l’orientació de les seves inversions, i també les que estableixen els mecanismes de control que els semblin adients.

D’altra banda, els membres del grup, o una part, tenen el compromís d’acollir i acompanyar el projecte. D’aportar-li els seus coneixements tècnics, d’oferir-li suport personal. El GEST no es desentén de la destinació dels seus fons sinó que s’hi implica i treballa per l’èxit de la idea; no pot ser altrament des del moment que les persones involucrades estan vetllant pel destí dels seus estalvis.

Com adreçar-s'hi

Mitjançant la pàgina web es pot identificar quins GEST hi ha en marxa. Al web també hi ha disponible un manual de creació i tots els models de documents que calen per a la seva creació i gestió.

Activitat

La Fundació Seira, inspirada en el model Cigales, una experiència d’èxit en la canalització de l’estalvi popular cap al desenvolupament d’una economia local sostenible a l’Estat francès, decideix impulsar la creació de grups d'estalvi i inversió de les mateixes característiques a Catalunya, especialment pensant en el desenvolupament de l'economia cooperativa.

A qui va adreçat

Cada GEST estableix al col·lectiu àmbit que prioritza.

Entitats promotores:

Fundació Seira