neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Grups d'Acció Local Leader
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona
933 046 700
dg02.daam@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rura...
Què ofereix

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya preveu una despesa pública total de 810,4 milions d’euros, dels quals el Govern de Catalunya n'aporta el 50%, amb una inversió global que representa de més de 403 milions d’euros.

Aquests recursos, en part vehiculats a través dels Grups d'Acció Local Leader, es canalitzaran a través de convocatòries de:

 • · Ajuts a la creació d’empreses per a joves agricultors/es.
 • · Ajuts a les inversions per a la creació i desenvolupament d’activitats no agrícoles.
 • · Ajuts a actuacions silvícoles que augmentin la capacitat d’adaptació i valor mediambiental.
 • · Suport a inversions en tecnologia per a la transformació, mobilització i comercialització de recursos forestals.
 • · Gestió sostenible de zones humides.
 • · Gestió i recuperació de prats i pastures.
 • · Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000.
 • · Apicultura per a la millora de la biodiversitat.
 • · Sistemes alternatius a la lluita química.
 • · Producció integrada.
 • · Conservació de races autòctones.
 • · Conservació de la biodiversitat enfront espècies invasores.
 • · Biodiversitat cultivada.
 • · Ajuts dirigits a compensar el lucre cessant i l’increment dels costos associats a la conversió i manteniment dels sistema de producció ecològic, en agricultura i ramaderia ecològiques.
 • · Ajuts per al plantejament i redacció de projectes i realització de projectes pilot per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies.
 • · Ajuts a la cooperació entre agents que formin part d’un grup operatiu en el marc d’un projecte d’innovació.
 • · Suport a la cooperació horitzontal i vertical entre els actors de la cadena de proveïdors per a la creació i desenvolupament de cadenes curtes i mercats locals i les activitats de promoció que se’n derivin.

Com adreçar-s'hi

A la pàgina hi ha el llistat de les diferents oficines Grups d'acció Local Leader de Catalunya. Has d'adreçar-te al del teu territori.

Activitat

La metodologia Leader està dissenyada per ajudar als agents del món rural a millorar el potencial del seu territori i en promoure l’aplicació d’estratègies integrades, de qualitat per al desenvolupament sostenible de les zones locals, estratègies elaborades i aplicades per Grups d’Acció Local (GAL).

Per l’aplicació de la metodologia Leader el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha seleccionat 13 Grups d’Acció Local (GAL) amb les respectives estratègies locals, que representen el 66% del territori de Catalunya, amb el 8% de la població total, el 51,8% dels municipis catalans i una densitat mitja de la zona Leader de 27 habitants per km2. Les 13 estratègies locals es basen fonamentalment en mesures dirigides al desenvolupament de l’economia i la qualitat de vida de les zones rurals i incorporen, com a valor afegit i innovador al programa Leader, l’aplicació de la Responsabilitat Social i Empresarial mitjançant l’aplicació d’un codi de gestió sostenible que es concreta en un assessorament i actuacions de caire econòmic, medi ambiental i de responsabilitat social a les empreses beneficiàries d’ajuts Leader.

En el nou període de programació 2014-2020, i de conformitat amb l'estratègia Europea 2020 i els objectius generals de la Política Agrària Comú, la principal missió de la política de desenvolupament rural de la UE es pot definir per mitjà de tres objectius estratègics a llarg termini, que han de contribuir a:

1. La competitivitat de l'agricultura
2. La gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima
3. Un desenvolupament territorial equilibrat de les zones rurals
Amb la finalitat de concretar aquesta política a través de Programes de Desenvolupament Rural (PDR), amb les següents prioritats:

 • · Fomentar la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal i a les zones rurals.
 • · Millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitats de tots els tipus d'agricultura a totes les regions, i promoure les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió forestal sostenible.
 • · Fomentar l'organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en els sector agrari.
 • · Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l'agricultura i la silvicultura.
 • · Promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal.
 • · Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals.

Atenent a aquesta programació estratègica, el PDR de Catalunya 2014-2020 s'assenta en la consecució dels següents grans reptes:

 • · Fomentar l'arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
 • · Contribuir a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari, forestal i les zones rurals.
 • · Estimular la Innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 • · Promoure accions dirigides a mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

A qui va adreçat

Emprenedors/emprenedores rurals.

Entitats promotores:

Direcció General de Desenvolupament Rural - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural - Generalitat de Catalunya