neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Concurs Idees innovadores per a reptes socials
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Carretera N-150 Km. 15, 08227 Terrassa
937 070 707
innovaciosocialvalles@gmail.com
http://innovaciosocialvalles.cat
Què ofereix

El concurs "Idees innovadores per a reptes socials" és una iniciativa impulsada pel Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (Copevo) en l’àmbit de les activitats que porta a terme la Xarxa d’Innovació Social del Vallès.

El concurs que es convoca amb les presents bases té com a finalitat impulsar noves idees, iniciatives i projectes que:

 • · Donin resposta a reptes socials que la xarxa identifiqui com a prioritaris d’intervenir.
 • · Generin noves relacions socials i col·laboracions sostenibles.
 • · Potenciïn i fomentin la cultura d'emprenedoria, la participació i la creativitat.
 • · Incorporin elements innovadors ja sigui en la pròpia idea com els productes, serveis i processos.
 • · Siguin possible transformar-les en projectes amb impacte econòmic directe o indirecte.

Com adreçar-s'hi

Cal presentar projectes quan s'obri la convocatòria i adequant-se a les bases del concurs.

Activitat

En la convocatòria 2014 els dos reptes socials que s'han prioritzat han estat:

1) Desenvolupar solucions innovadores per a crear ocupació al Vallès Occidental, per tal de fer emergir i identificar noves iniciatives econòmiques de la mateixa societat i dels seus actors que tinguin potencialitat de crear ocupació de manera sostenible mitjançant activitats d’impacte social:

 • · Millora de l’ocupació dels grups de persones amb majors dificultats: majors de 45 anys, aturats de llarga durada, joves sense experiència professional.
 • · Creació de nous mètodes, instruments i eines innovadores per al desenvolupament de nous programes de creació d’ocupació.
 • · Desenvolupament de propostes que permetin explorar noves fórmules de cooperació, treball en xarxa, participació, cogestió.
 • · Incidència directa en aspectes claus de l’ocupació: intermediació laboral, formació treballadors i desocupats, altres.


Crear nous instruments locals de finançament de projectes, com un instrument imprescindible pel creixement econòmic i la creació d’ocupació, tot explorant i desenvolupant nous instruments de finançament complementaris als actuals, de base local, propers i pensats per tal de donar finançament que permeti desenvolupar nous projectes innovadors:

 • · Superació de les barreres d'accés al crèdit (garanties i cost dels interessos)
 • · Innovació en els serveis de suport a l'acompanyament en arrancar els projectes: repartiment del finançament a mida que s'assoleixen objectius, tutoria i formació a mida que garanteixi la sostenibilitat dels projectes (flux de caixa, tresoreria, etc.)
 • · Desenvolupament d’instruments d'informació sobre finançament alternatiu, que a l'hora pogués generar crèdits persona a persona.

A qui va adreçat

Les destinatàries del concurs poden ser tant persones físiques com jurídiques i per tant, hi podran participar:

 • · Associacions, entitats, fundacions o similars
 • · Ciutadans/es: emprenedors, desocupats
 • · Empreses
 • · Universitats i centres de recerca
 • · Altres anàlogues a les anteriors

L’únic requisit territorial per participar en el concurs és que el projecte presentat localitzi la seva activitat principal en algun municipi de la comarca del Vallès Occidental.

Entitats promotores:

Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental