neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Crowdlending social
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Almogàvers, 165 Oficina 301, 08018 Barcelona
695011678
info@realfunding.org
www.realfunding.org
Què ofereix

Crowdlending és pataforma de préstec col·lectiu de RealFunding, que ofereix la possibilitat a empreses socials i/o d'impacte mediambiental positiu, de realitzar campanyes de finançament col·lectiu en forma de préstec.

El finançament es caracteritza per la simplicitat contractual i és en condicions favorables:

- Tipus d'interès nominal anual del 4% anual.
- Possibilitat d'obtenir un període de carència parcial.
- Una comissió única per èxit de la campanya. Sense comissions de cancel·lació ni interessos de demora.

A més, els i les inversores ètiques que participen en la campanya es converteixen en aliades de l'organització proporcionant contactes, temps, idees, publicitat, etc. I gràcies a la campanya de finançament s'aconsegueix que l'organització guanyi visibilitat i sigui coneguda per més persones.

Per a persones inversores, la plataforma de crowdlending de RealFunding ofereix la possibilitat de triar el projecte al que desitja que es destinin els seus estalvis. Un cop escollit, la persona ha de llegir i acceptar les condicions de les campanyes de préstec, a través d'un contracte senzill i transparent per a tothom, tot escollint participar prestant entre 100 i 3.000 € per projecte, sempre i quan no es superi la quantitat pendent per completar la campanya.

La recuperació dels diners prestats més els interessos (tipus d'interès nominal anual del 2%) es comença a produir al cap de l'any. El diners aportats són estalvis personals protegits amb el Fons de Garantia Social de RealFunding.

A més, la plataforma envia informació periòdica sobre l'impacte social o mediambiental generat per l'acció finançada; dóna l'oportunitat de contribuir de forma no econòmica al projecte seleccionat aportant el seu temps voluntari, coneixent el seu equip, donant idees o facilitant contactes.

Com adreçar-s'hi

En primer lloc cal omplir el formulari al web. L'equip de RealFunding estudia cada cas realitzant tres tipus d'anàlisi: trobada amb l'equip; avaluació de l'impacte previst i estudi de la viabilitat.

Per entendre si una organització d'impacte necessita un préstec i en quines condicions, és important conèixer el seu estat actual i la seva recent evolució. Per això, RealFuding estudia paràmetres de solvència que l'ajuden a entendre el seu estat, com el cost financer anual, l'estructura del seu deute, la capacitat de fer front a pagaments a curt termini o el seu nivell de capitalització. A més, analitza les estimacions futures a nivell de tresoreria per veure si un préstec ajuda a impulsar l'activitat de l'organització d'impacte quan és més necessari sense posar en risc el compliment de les obligacions de pagament.

Per RealFunding és fonamental poder oferir tant a les i els inversors ètics com a les organitzacions una monitorització de l'impacte social/mediambiental. Per fer-ho, l'equip defineix junt amb l'organització quin és l'impacte a mesurar i els indicadors que s'utilitzaran.

Activitat

RealFunding és una empresa de molt recent creació (2014) i ja ha llançat i tancat una primera campanya de recaptació de fons amb 21 inversions.

A qui va adreçat

Empreses socials i/o amb impacte mediambiental positiu que necessitin finançament addicional, tinguin solvència econòmica suficient i mesurin el seu impacte.

Entitats promotores:

RealFunding