neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Programa-incubadora Cruïlles
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Aragó, 141-143, 4rt, 08015 Barcelona
934 521 008
projectes@ceesc.cat
http://www.ceesc.cat
Què ofereix

El programa-incubadora Cruïlles del CEESC facilita un espai físic per entitats o empreses júniors a la seu social de Barcelona o bé a la delegació del Col·legi a Girona. A través d'un preu de lloguer ajustat, aquestes s'ubiquen en un lloc privilegiat per a l'acció social: relació directa amb el CEESC i els seus serveis i amb la resta de participants al programa.

Cruïlles també dóna suport, acompanyament i difusió a emprenedors, emprenedores, entitats i empreses socials que comencen o que tenen cert recorregut però poques possibilitats econòmiques o humanes, per tal de que puguin desenvolupar la seva tasca diària, enfortir-se i aconseguir més autonomia.

Formar part de Cruïlles possibilita tenir espais de relació amb la pròpia entitat i els altres participants. Això afavoreix la possibilitat de sinergies i col·laboracions per crear activitats i projectes conjunts. Alhora, el CEESC ofereix una sèrie d’avantatges i de possibilitats per apropar l’educació social a l’emprenador/a:

- Possibilitat de col·laborar en activitats gestionades pel CEESC i a la inversa.
- Registre de projectes.
- Possibilitat d’utilitzar la borsa d’experts per a suport, orientació o formació puntual.
- Utilització del Servei d’Orientació Professional del col·legi.
- Accés al fons documental.
- Accés a la informació d’esdeveniments, informacions d’interès... del Col·legi i l’educació social, tant a nivell català com estatal.
- Serveis jurídics, bancaris, assessoria laboral i consultoria.
- Descomptes en: Adquisició dels Quaderns d’Educació Social; Publicitat al Full Informatiu i altres mitjans de comunicació del CEESC; Serveis comercials que s’ofereixen als col·legiats/des; Formació.

Com adreçar-s'hi

Per accedir al programa-incubadora Cruïlles només cal adreçar-se al CEESC per telèfon o correu electrònic. S’acceptaran aquelles demandes que tinguin vinculació amb el camp social i educatiu, així com que no es contradiguin amb les finalitats del Col·legi (art. 8, Estatuts del CEESC):

- Ordenar l’exercici professional en qualsevol de les seves formes i modalitats.
- Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l’Administració.
- Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
- Vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
- Promoure el reconeixement social i professional de l’educació social.

I, alhora, que estiguin en consonància amb els principis ideològics de la Junta de Goven i el Col·legi (Pla de Mandat, 2010-2014):

- Pluralitat.
- Obertura a la resta d’agents presents en l’espai comú de l’educació social.
- Transparència en els processos.
- Participació i implicació real, pràctica i universal.
- Discurs centrat en la construcció de Drets de Ciutadania i de servei a les persones i en els processos de creació de saber qualitat i suport a la innovació.
- Promoció de les persones i de l’educació social.
- Autonomia.
- Proposta social i denúncia.
- Representació i defensa professional.
- Renovació generacional.
- Treball en xarxa.
- Construcció d’un espai comú per a l’acció social.

Alhora, també es valorarà que la viabilitat del projecte sigui òptima, la temporalitat marcada sigui l’adequada i les possibilitats d’espai disponible.

La Junta de Govern del CEESC valorarà totes les demandes i les resoldrà en un termini màxim de dos mesos.

Activitat

Més de 15 empreses/entitats s'han beneficiat del programa-incubadora Cruïlles del CEESC. Actualment, compten amb 10 empreses/entitats en contacte amb el programa i 6 empreses/entitats residents entre la seu social a Barcelona i la delegació del Col·legi a Girona.

A qui va adreçat

Iniciatives emprenedores socials i agents socials o educatius productors d’idees i projectes innovadors. Es tindran especialment en compte les sol·licituds rebudes per part de persones col·legiades o adscrites com amigues del CEESC.

Entitats promotores:

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).