neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Espai de coworking a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Av. Diagonal, 690-696, 08034 Barcelona
934 024 334
are.fee@ub.edu
http://www.ub.edu/economiaempresa
Què ofereix

L'espai de coworking de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB ofereix:

1. Espai de Treball

Les persones usuàries disposen d’un espai de treball consistent amb taula amb connexió elèctrica, cadira, connexió wifi a internet. Addicionalment, en el mateix espai tenen a la seva disposició els següents espais: cuina i àrea de menjador, sala de reunions, àrea de presentació de projectes, espai exterior de reunions i descans o espai relacional, àrea de treball individual, àrea de visitants, i aula polivalent / aula de formació.

L’espai també consta d’armaris individuals, espai de recursos bibliogràfics i espai de reprografia. Està previst crear un campus virtual com a eina de comunicació amb els emprenedors i com a espai de recursos electrònics sobre emprenedoria. A l’espai hi ha pissarres a disposició dels emprenedors distribuïdes a parets i finestres.

2. Serveis

- Tutorització-Acompanyament: les persones emprenedores tenen un seguiment de l’estat dels seus projectes que els permet identificar necessitats de millora i avaluar l’estat del projecte.

- Assessorament/Formació (serveis d’incubació i acceleració), a càrrec del professorat implicat en les àrees d’emprenedoria de la facultat, corresponent al Departament d’Economia i Organització d’Empreses, del professorat d’altres àrees rellevants en la gestió empresarial com comptabilitat i fiscalitat), i per professorat assignat pel Barcelona Institut d’Emprenedoria. Des del Laboratori de Treballs de Fi de Grau s'identifica i tutoritza a persones emprenedores usuàries de l’espai.

- Dinamització: L’espai disposa d’activitats mensuals de dinamització organitzades per la oficina de desenvolupament professional destinades a completar la seva formació amb casos pràctics, a compartir experiències d’altres persones emprenedores, a enriquir la xarxa de contactes i a crear i identificar sinergies entre els emprenedors. També s'ajuda a posicionar les persones emprenedores en col·lectius de finançament, suport a l’emprenedoria, talent, etc.

Com adreçar-s'hi

Posant-se en contacte per telèfon o correu electrònic amb l'equip de la Facultat. Els projectes són avaluats, i acceptats o denegats, per un comitè format per membres de la Facultat d’Economia i Empresa i del Barcelona Institut d’Emprenedoria.

Activitat

Està previst acollir inicialment a 18 emprenedors fixes i 8 persones emprenedores visitants. L’espai permet ampliar el nombre d’usuaris segons les necessitats que es detectin.

A qui va adreçat

1. Estudiants i antics/antigues alumnes de la Facultat que han finalitzat els seus estudis en un període màxim de dos anys.

2. Col·lectius d’estudiants d’altres centres i escoles de la UB a través de Conveni amb Barcelona Institut d’Emprenedoria.

3. Persones emprenedores visitants d’altres universitats estrangeres.

Les persones usuàries han de tenir un projecte emprenedor en fase inicial de pre-constitució d’empresa o en una fase molt inicial d’empresa ja constituïda.

Entitats promotores:

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.