neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Postgrau en Emprenedoria Social
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Sagrada Família, 7, Campus Miramarges, Edifici F, planta 0, 08500 Vic
938 861 222
sfc@uvic.cat
http://www.uvic.es/activitat/470
Què ofereix

Es tracta d'un Postgrau amb una metodologia eminentment pràctica i basada en experiències d’èxit en emprenedoria social. L’objectiu és dotar els i les participants de les competències necessàries per poder desenvolupar un projecte d’emprenedoria social.

El programa del Postgrau s'estructura en els següents mòduls:
Mòdul 1. Emprenedoria i Economia Social:
- El context social i mediambiental contemporani.
- L'emprenedoria social i conceptes fonamentals d'economia social i del tercer sector social.
- Estratègia empresarial i nous models de negoci socials.
- Comercialització, màrqueting i comunicació.
- Finançament per a l'emprenedoria social.
Mòdul 2. Innovació en els Àmbits Socials, Sanitaris i Mediambientals:
- Treball, salut i inclusió social.
- Economia verda, societat i medi ambient.
- L'emprenedor/a social dins el territori: paisatge i hàbitat.
- Lideratge col·lectiu i xarxa.
- Instruments de mesura de l'impacte social.
Mòdul 3. Treball Final de Postgrau.

Els objectius del Postgrau són:
- Conèixer el concepte d’emprenedoria social, el seu encaix en el tercer sector social (ONG) i l’economia social (cooperatives, societats laborals i mutualisme).
- Conèixer com es desenvolupa una estratègia empresarial.
- Aprendre les estratègies idònies per a l’escala del territori de comercialització, màrqueting i comunicació.
- Conèixer experiències d’èxit d’emprenedoria social in situ.
- Conèixer com es finança la iniciativa social i on trobar els recursos per emprendre socialment.
- Conèixer el context contemporani social i ecològic.
- Analitzar el paper de l’emprenedor social com a agent actiu en el territori i en relació al seu marc social, institucional, legal-urbanístic, ambiental i econòmic.
- Conèixer els principis de l’economia verda.
- Posar en relació els conceptes mediambientals i de sostenibilitat pel que fa a l’economia.

Com adreçar-s'hi

Per sol·licitar l’admissió cal feruna preinscripció (prereserva de plaça), accedint al formulari web previst. La preinscripció es fa a través del Campus Virtual de la UVic-UCC al qual cal donar-se d'alta prèviament. El formulari permet adjuntar la documentació requerida segons els requisits d’accés del programa. La Secretaria del Centre Internacional de Formació Contínua farà arribar seguidament el full de preinscripció i les instruccions per fer el pagament dels drets de preinscripció (200 euros a compte de la matrícula). En cas d’anul·lació del programa o en el cas que la persona no sigui admesa, la UVic-UCC li retorna l’import de la preinscripció.

Activitat

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l’Institut Politécnico de la Universitat de Porto ofereixen conjuntament un Postgrau en Emprenedoria Social. La creativitat, la capacitat d’identificar nous models de negoci, la innovació tecnològica, la sensibilitat social i la sostenibilitat són alguns dels elements clau que es tracten en aquest programa. En aquest sentit, aplicant una metodologia basada en l’estudi de cas, s’estudien in situ empreses socials d’èxit com l’Olivera, Molt tacte, l’Auró i Sant Tomàs. El postgrau té un component altament pràctic, ja que des del principi els estudiants treballen en la creació del seu projecte d’emprenedoria social amb l’assessorament del professorat i amb el suport de la Unitat d’Emprenedoria de la UVic-UCC.

El 2013 la UVic-UCC inicia la formació en emprenedoria social a través del Postgrau internacional en Emprenedoria Social i Desenvolupament del Territori, en col·laboració amb l'Institut Català d'Economia Verda. Des de 2014, amb la col·laboració de l'Instituto Politécnico de la Universitat de Porto, el postgrau se centra definitivament en l'emprenedoria social.

A qui va adreçat

El Postgrau va dirigit a professionals dels àmbits socials i de la salut, del món de l’empresa social i altres persones interessades en la temàtica. Per accedir-hi cal estar en possessió d’una titulació universitària.

El Postgrau prepara professionals relacionats amb diferents llocs de treball:
 • · Professionals que vulguin tirar endavant una iniciativa d’emprenedoria social
 • · Professionals vinculats a la gerència d’entitats socials existents al territori (especialment en aquelles que estan iniciant l’obertura d’una línea de negoci sota el model d’empresa social)
 • · Professionals tècnics en centres de promoció econòmica i vivers d’empreses que vulguin incorporar el concepte d’emprenedoria social, o en institucions que promocionin l’emprenedoria social amb programes de suport.

La UVic-UCC ofereix beques i condicions d'accés especials per a col·lectius amb qui té convenis.

Entitats promotores:

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i Instituto Politécnico de la Universidade de Porto. Amb la col·laboració de Tandem Social.