neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Programa Executiu d'Emprenedoria Sanitària i Social
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Carretera de Terrassa a Talamanca, km 3, 08225 Terrassa
937 301 900
info@euncet.es
http://programes.euncet.es/social
Què ofereix

El programa ofereix una formació que complementa el coneixement del sector sociosanitari amb una formació per l'emprenedoria per tal de promoure processos d'innovació i generació de projectes de valor afegit en l'àmbit sociosanitari.

La formació té els següents objectius:
• Oferir una visió del funcionament del sistema sanitari.
• Conèixer el procés de la innovació en el sector sociosanitari.
• Identificar i desenvolupar les habilitats personals per a l’emprenedoria.
• Impulsar el procés de creació d’empreses de valor afegit.

Al final del Programa Executiu, es premia a la millor iniciativa empresarial sorgida. El criteris a l’hora de premiar a la millor iniciativa empresarial són:

• Innovació i viabilitat tècnica. El producte o servei ofert per l’empresa ha de respondre a una necessitat real del mercat suposant una forma innovadora de donar-li resposta.
• Viabilitat comercial. En aquest sentit el projecte haurà de justificar degudament l’existència d’un mercat potencial suficient al que adreçar-se que no estigui saturat per empreses competidores.
• Inversió mínima per donar millor resposta a les necessitats del mercat: adequació entre la inversió i el finançament inicial. Donada la dificultat actual d’accedir a vies de finançament es valorarà positivament a aquells projectes que aconsegueixin millors solucions amb menors inversions.
• Generació d’ocupació directe o indirecte i impacte sobre el territori. Es valora que els projectes es creïn i es mantinguin en el territori i que generin sinergies positives amb la resta d’empreses del teixit empresarial local.
• Viabilitat econòmica i financera. El projecte ha de ser viable en tots els seus aspectes: tècnica, legal, comercial, econòmica i financera.

Alhora de posar en el mercat una nova iniciativa existeixen un seguit de reptes com son: l’obtenció del finançament inicial del projecte, disposar d’un espai per a desenvolupar el projecte en la seva primera etapa, l’acompanyament durant el procés de posada en marxa i consolidació, i finalment, la difusió comercial del projecte.

En aquest sentit el premi a la millor iniciativa empresarial sorgida del Programa Executiu d’Emprenedoria Sanitària i Social consisteix:
• Fins a 3.000€ a fons perdut per a contribuir al finançament inicial del projecte.
• Informació, acompanyament i suport en la posada en marxa del projecte i durant els 6 primers mesos d’activitat realitzat per l’equip tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Terrassa.
• L’empresa premiada podrà disposar de 6 mesos de cessió d’us gratuït d’un espai al Coworking del Qu4drant.0 o bé, d’un espai del viver de serveis ubicat a l'edifici de Foment de Terrassa en funció de les necessitats del projecte i/o la disponibilitat d’espais. La persona emprenedora només haurà de fer front a les despeses relatives als consums produïts per la pròpia activitat.
• Sessió de presentació del projecte premiat ja convertit en empresa a possibles clients, partners,etc del clúster salut en l’espai de Qu4drant.0.

Com adreçar-s'hi

Via formulari web o telèfon

Activitat

L'Euncet és una escola de formació amb més de trenta anys d'història que des de 1996 està adscrita a la Universitat Politècnica de Catlunya. El Programa Executiu d'Emprnedoria Sanitària i Social es desenvolupa en col·laboració amb la UPC School of Professional & Executive Development i Orbital 40, el Parc Científic i tecnològic de Terrassa.

Orbital 40 promou el desenvolupament econòmic i social de Terrassa i l'àmbit metropolità de Barcelona, i la millora de la seva competitivitat empresarial i l'atracció i retenció de talent a la ciutat, mitjançant la creació dels espais i les condicions d'entorn òptimes per al desenvolupament d'activitats de R+D+i i la transferència de coneixement i tecnologia a les empreses.

A qui va adreçat

Professionals amb estudis de grau o superiors del sector sanitari i social, graduats d’altres disciplines o gestors que estiguin motivats per transformar el seu entorn en primera persona, copsant les necessitats actuals i generant noves oportunitats de negoci.

Entitats promotores:

Euncet - Universitat Politècnica de Catalunya, en col·laboració amb Orbital 40 - Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Terrassa i Foment de Terrassa.