neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Programa ECOEmprendedorXXI
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Què ofereix

ECOEmprendedorXXI és un programa de creació i creixement d’empreses en l’àmbit de les tecnologies netes en el seu sentit més ampli: energies renovables, eficiència energètica, mobilitat sostenible, gestió del cicle de l’aigua i gestió dels residus.

El Programa ECOEmprenedorXXI té cinc components:

1. Accions formatives, dividides en dues parts
Una primera part, de caire més generalista i concentrada al llarg d'una setmana de durada, en la que les participants reben formació pràctica en cada una de les àrees del pla d'empresa, l'instrument bàsic per a validar la viabilitat i la consistència de la idea de negoci.
Una segona part, en que es tracten aquells aspectes específics de les empreses ubicades dins de l'àmbit de les tecnologies netes tals com: el model de negoci, el desenvolupament de negoci, l'aportació de valor a l'empresa, la transferència tecnològica o les fonts específiques de finançament, entre d'altres. Aquesta segona part es desenvolupa durant cinc jornades distribuïdes al llarg de quatre mesos.

2. Entrenament competencial
Els tallers d'entrenament competencial per emprendre estan orientats al desenvolupament de les habilitats directives necessàries per conduir amb èxit un negoci. Els tallers tenen lloc per les tardes de les cinc jornades formatives.

3. Tutories personals
Els i les participants tenen assignat des del primer dia un/a tutor/a personal que els acompanyarà durant tot el programa. Aquest/a orientarà les decisions que s'hagin de prendre i guiarà la persona emprenedora en tot el procés d'elaboració del seu pla d'empresa i d'anàlisi de la viabilitat del projecte. També facilitarà els contactes i les informacions que requereixi per treballar el seu projecte empresarial amb èxit.

4. Conferències i dinars en xarxa
El programa inclou sessions d'intercanvi en grups reduïts amb persones rellevants del sector. També s'organitzen conferències impartides per persones reconegudes expertes en diferents camps.

5. Fòrum d'inversió
La iniciativa EcoEmprenedorXXI inclou la participació d’un fòrum d'inversió especialitzat.

El Programa finalitza cada any amb una convocatòria de Premis, amb els quals es reconeixen els millors projectes acompanyats cada any. Hi ha tres categories de premis:
- Guanyador, amb una dotació econòmica de 12.000€ i tres premis en espècies: l'accés a un Curs d'aceleració a la Universitat de Cambridge, l'accés a un Pont tecnològic internacional o missió comercial i 6 mesos gratuïts per la instal·lació al viver de Barcelona Activa.
- Segon premi, amb una dotació econòmica de 6.000€
- Tercer premi, amb una dotació econòmica de 3.000€

Com adreçar-s'hi

Les persones interessades en participar al programa hauran de presentar la sol•licitud de participació, en la què s'inclouran dades relatives al perfil personal i a la idea de negoci. La participació a l'ECOEmprenedorXXI té uns costos per participant d'uns 4.500 €. Pràcticament la totalitat d'aquests imports serà coberta per les entitats promotores a través d'una subvenció, essent 400€ la quantia a desemborsar per part de les participants.
Es requereix l'assistència a les sessions presencials. Es limitarà l'assistència a una única persona per projecte independentment del número de persones promotores de cada iniciativa, aquesta persona haurà de ser sempre la mateixa.

Activitat

El Programa arriba el 2014 a la seva quarta edició i per ell han passat 120 projectes seleccionats i acompanyats en les seves primeres etapes, dels quals 77 han acabat constituint la seva pròpia empresa.

A qui va adreçat

El Programa s'adreça als emprenedors i emprenedores amb una idea de negoci en l'àmbit de les tecnologies netes o bé a empreses constituïdes com a persona jurídica amb ànim de lucre que no hagin iniciat l'activitat abans de l'1 de gener de l'any de convocatòria.
El Programa es especialment adequat per a persones emprenedores, universitàries, investigadores i professorat que tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial i que vulguin explorar la seva pròpia capacitat emprenedora per crear i posar en funcionament una activitat empresarial pròpia, bé com una spin-off de la seva institució o bé de forma independent.

Entitats promotores:

"la Caixa", Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa, KIC-InnoEnergy