neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Vives proyecto, Llançadora d'ocupació i emprenedoria solidària
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Badajoz, 2, Casal Casablanca, 08830 Sant Boi de Llobregat
932 540 381
respinosa@accioncontraelhambre.org
http://www.vivesproyecto.org
Què ofereix

Arreu de l'estat espanyol i en concret a Catalunya a Sant Boi de Llobregat, Vives proyecto desenvolupa Llançadores d'Ocupació i d'Emprenedoria Solidària. En la Llançadora, durant cinc mesos les persones desocupades participen en:
- Sessions grupals on es treballa mitjançant píndoles formatives, dinàmiques de grup i treball en equip.
- Sessions personalitzades amb una coach.
- Contactes directes amb empreses, visites a negocis i tallers amb responsables de de gestió de persones en grans entitats.
- Participació i organització en fòrums, trobades i esdeveniments.
- Itinerari formatiu pràctic d'emprenedoria (general i en economia social) per a les persones que tinguin una idea de negoci.

Com adreçar-s'hi

Per participar en la Llançadora cal lliurar la següent documentació:
- El formulari de sol·licitud emplenat i signat.
- Fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
- Fotocòpia de la Demanda d'Ocupació en vigor, degudament segellada i actualitzada.
- Certificat d'empadronament en cas de residir a Sant Boi de Llobregat.
- Curriculum Vitae.

La documentació es pot lliurar per correu electrònic o en persona a l'espai CoBoi. No hi ha un termini de sol·licitud, ja que les places que queden lliures a mida que es produeixen les insercions laborals o l'alta d'activitat emprenedores.

Activitat

Vives Proyecto és una iniciativa d'Acció contra la Fam que engloba un ventall d'accions encaminades al foment i al suport de l'emprenedoria inclusiu, dirigides a persones en risc d'exclusió sociolaboral amb interès per desenvolupar una activitat microempresarial i a totes les entitats públiques, privades, sense ànim de lucre, que operen en l'anominat "Ecosistema de l'Emprenedoria".

La missió de Vives Proyecto és generar oportunitats d'accés al món laboral per a persones sense feina i en risc d'exclusió mitjançant l'emprenedoria. La visió de Vives Proyecto és que les persones que pertanyen a col·lectius amb dificultat tinguin les mateixes oportunitats per accedir a una feina o autoocupació que les que no ho estan.

La Teoria de canvi de Vives Proyecto és el desenvolupament de competències emprenedores incideix directament en la millora del nivell d'ocupabilitat de les persones i genera oportunitats per emprendre amb èxit.

A qui va adreçat

Per participar a la Llançadora, les persones interessades han de complir els següents requisits:
- Estar desocupada i inscrita com a demandant d'ocupació en alguna de les Oficines del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
- Tenir una edat màxima de 30 anys en cas de ser home o de 35 anys en cas de ser dona.

Entitats promotores:

Fundación Acción contra el Hambre