neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Balanç Social
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Bailèn, 5, 08010 Barcelona
933 429 366
info@bsxes.org
http://www.bsxes.org
Què ofereix

El Balanç Social és un instrument d’autoavaluació de l’Economia Solidària que aprofundeix, valora i radiografia les pràctiques de democràcia, igualtat, sostenibilitat, compromís i impuls del mercat social de les pròpies entitats de l’Economia Solidària.

El Balanç Social avalua sis grans àmbits a través de diversos indicadors, deixant oberta la possibilitat de mesurar-ne altres segons la voluntat de cada organització que el fa servir.
El Balanç Social és una metodologia impulsada per la Xarxa d'Economia Solidària (XES) a Catalunya per a l'autodiagnosi i mesura d'aquests àmbits en les organitzacions que composen la XES, si bé resta oberta per ser utilitzada per altres organitzacions.

El Balanç Social es caracteritza per ser un instrument que facilita:
 • · operativitat, doncs facilita el valor social generat per una entitat amb activitat;
 • · senzillesa, ja que el poden confeccionar les mateixes persones que formen l'organització;
 • · obertura, doncs s'hi poden incorporar nous àmbits i indicadors;
 • · participativa, perquè en la realització hi participen tots les persones membres de l'organització;
 • · periòdica, ja que està concebut per a fer-lo cada any i veure l'evolució de l'organització; universal, perquè s'adreça a totes les organitzacions amb activitat econòmica.

Com adreçar-s'hi

Per a la realització del Balanç Social de la XES, cada any cal registrar a l'entitat per a poder complimentar el qüestionari.

Un cop la Xarxa d'Economia Solidària aprova la sol·licitud, s'envia per correu electrònic la clau d'usuari i la contrasenya per accedir a l'eina i poder cumplimentar el Balanç Social de la vostra entitat.

Cada organització que participa en el Balanç Social, es compromet a fer-ho segons els principis de la XES basats en l'equitat, el treball, la sostenibilitat ambiental, la cooperació i l'absència d'afany de lucre

Els resultats del Balanç Social agragat es poden consultar a www.ensenyaelcor.org

Activitat

El Balanç Social es va iniciar el 2007; des d'aleshores es realitza un balanç social anual per a cada exercici econòmic. L'informe del Balanç Social anual es pot consultar a www.bsxes.org
 • operativitat, doncs facilita el valor social generat per una entitat amb activitat;
 • senzillesa, ja que el poden confeccionar les mateixes persones que formen l'organització;
 • obertura, doncs s'hi poden incorporar nous àmbits i indicadors;
 • participativa, perquè en la realització hi participen tots les persones membres de l'organització;
 • periòdica, ja que està concebut per a fer-lo cada any i veure l'evolució de l'organització; universal, perquè s'adreça a totes les organitzacions amb activitat econòmica.

A qui va adreçat

Organitzacions d'economia social i solidària que vulguin descriure i mesurar les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques fetes al llarg d'un exercici.

A Entitats representatives del sector.

A Mitjans de comunicació (generals i especialitzats) i entitats i persones prescriptores (consultores, administració, cambres de comerç, sindicats, organismes de promoció econòmica...) interessades en la de RS i l'ESS.

Entitats promotores:

Xarxa d'Economia Solidària (XES), amb la col·laboració de Coop57 i de l'Ajuntament de Barcelona