neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Xarxa ECAS
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Via Laietana 54, Principal, 08003 Barcelona
932 955 946
ecas@acciosocial.org
http://acciosocial.org/
Què ofereix

La Xarxa ECAS és una plataforma de col·laboració entre les Entitats Catalanes d’Acció Social –que atenen més de 190.000 persones anualment i treballen amb una perspectiva transversal per la inclusió i la promoció del benestar social— i les empreses –que necessiten força de treball i, en el marc de les seves polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, estan receptives a l’exploració de noves vies de contractació— per millorar l’ocupabilitat dels col·lectius en situació o risc d’exclusió.

L’activitat de la Xarxa es canalitza a través de les Comissions de treball, i a més s’impulsen esdeveniments transversals (com el Congrés Treball i Ciutadania o el Seminari d’innovació social per la inclusió a Barcelona), programes marc amb diverses actuacions (com "Alia’t amb l’acció social" o "Reinventa’t") i projectes puntuals de servei a les entitats, com el de capacitació per a la innovació en el sector.

El programa de reconversió d’entitats socials "Reinventa’t" és una iniciativa d’ECAS amb la col·laboració d’Obra Social “la Caixa” i la Fundació KPMG. L’objectiu és orientar i acompanyar entitats no lucratives d’acció social en el procés de resituació que requereixen l’actual crisi socioeconòmica i els canvis en el model de finançament i intervenció del tercer sector social. El suport del ‘Reinventa’t’ se centra en quatre eixos: diagnosi, formació en emprenedoria social, disseny del pla de reconversió i mentoratge per a l’aplicació del mateix.

"Alia’t amb l’acció social" compta amb la col·laboració del portal InfoJobs, amb la qual s’ha signat un acord marc que inclou activitats de formació, gratuïtat per als col·lectius en risc d’exclusió social de les eines avançades que ofereix el portal (serveis Premium) i una inversió directa destinada a la difusió del programa. Per tal de cristal·litzar aquesta col·laboració, el programa Alia’t amb l’acció social preveu desenvolupar un portal de recerca de feina especialitzat en demandants amb dificultats especials per aconseguir un lloc de treball, un servei d’assessorament per a empreses, sessions de formació de directius i tècnics d’inserció laboral i, finalment, una campanya de sensibilització per la promoció de l’empresa inclusiva.

Com adreçar-s'hi

Per al programa "Reinventa't" cal escriure a reinventat@acciosocial.org

Activitat

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i igualitària. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat.

ECAS neix l’any 2003 com a fruit de la fusió de diferents plataformes que treballen a Catalunya en l’àmbit social per oferir un espai d’intercanvi, diàleg i coordinació, no només entre les entitats associades, sinó també amb les administracions i la resta d’agents socials. L’òrgan sobirà d’ECAS és l’Assemblea, de la qual formen part totes les entitats associades. Actualment la componen gairebé un centenar d’entitats que atenen més de 800.000 persones anualment i compten amb 8.500 professionals contractats i uns 7.500 voluntaris i voluntàries.

El 2009 ECAS crea també l’Agència de Comunicació Social, per fer sentir la veu de l’acció social a través d’una estructura capaç de donar visibilitat a les problemàtiques socials i sensibilitzar la ciutadania envers elles. L’Agència és un projecte amb vocació de prestar serveis al tercer sector social, començant per la pròpia federació i les entitats associades, però amb voluntat d’anar més enllà i esdevenir una plataforma informativa especialitzada en acció social. És per això que, sota el lideratge i la gestió d’ECAS, l’Agència treballa no només per donar resposta a les necessitats comunicatives de l’organització i de les entitats que en formen part, sinó també per desenvolupar serveis de comunicació destinats a tot el sector.

A qui va adreçat

Entitats d'Acció Social.

Entitats promotores:

ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social