neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Business with Social Value
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Pujades, 77-79, 1a, 08005 Barcelona
933 009 738
business@businesswithsocialvalue.org
http://www.businesswithsocialvalue.org
Què ofereix

Business With Social Value (BWSV) és una iniciativa solidària que busca generar possibilitats reals de contractació competitiva de negoci amb valor social. La nostra finalitat és col·laborar amb entitats no lucratives que donen feina a persones amb discapacitat perquè puguin obtenir per si mateixes els recursos necessaris per assolir els seus objectius.

L’objectiu d’BWSV és contribuir a la visibilitat de les empreses socials -les que tenen més d’un 70% de persones amb discapacitat a les seves plantilles i sense ànim de lucre-, com un sector econòmic competitiu i de mercat. Es tracta de posar en valor la capacitat per aportar un plus de màrqueting social a les empreses mercantils que realitzen negocis amb elles, apropant aquestes companyies a una visió més humana i compromesa amb la societat.

Amb BWSV es pretén incrementar el procés de discriminació positiva cap als negocis sense ànim de lucre que integren persones amb discapacitat, aportant valor social a aquestes transaccions i donant-li visibilitat al seu compromís mitjançant l’ús de la marca BWSV.

Com adreçar-s'hi

A través del web es pot sol·licitar el registre, o bé contactant amb l'equip de BWSV.

Activitat

BWSV s'organitza com a esdeveniment de trobada des de 2012 i ha aplegat a més de 400 empreses.
Actualment 24 d'elles han signat el compromís BWSV. Les empreses que s'hi adhereixen es comprometen a:
1) No discriminar negativament en les operacions mercantils de la nostra companyia a organitzacions i empreses amb valor social, que treballin per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.
2) Tractar en estricta igualtat de condicions – es a dir, sense desconfiances ni reserves injustificades per apriorístiques -, a l’hora de prendre decisions que tanquin transaccions o negocis, qualsevol operació o oferta que, competint amb les efectuades per altres qualssevol organitzacions mercantils, hagi presentat una empresa o organització amb valor social que treballi per la inserció laboral de persones amb discapacitat.
3) Fomentar, sempre que sigui possible, la concurrència d’almenys una oferta presentada per organitzacions i empreses amb valor social que treballin per a la inserció laboral de persones amb discapacitat, entre les ofertes presentades per a la realització de transaccions mercantils dins les operacions normals de la nostra organització, així com tenir cura que, al’hora de decidir, totes les ofertes siguin tractades amb la més rigorosa igualtat segons criteris exclusivament empresarials, és a dir, sense prejutjar negativament una oferta per procedir d’una empresa amb valor social.
4) Practicar la discriminació positiva de les entitats i empreses amb valor social que treballen per a la inserció laboral de persones amb discapacitat, oferint-los, en el procés negociador de les condicions d’un contracte, una segona oportunitat perquè igualin-si és que poden-les ofertes presentades en condicions més favorables per altres empreses, que no comparteixen la qualificació de negoci amb valor social.
5) Excloure com proveïdores, es disposa d’una altra opció com a mínim igual, a totes aquelles companyies mercantils o entitats que discriminin negativament, en les seves operacions mercantils, a les entitats i empreses amb valor social que treballin per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.

A qui va adreçat

Empreses amb RSC i entitats no lucratives que donen feina a persones amb discapacitat.

Recursos Relacionats

Doing Good, Doing Well Xarxa ECAS  

Entitats promotores:

Icària Iniciativa Social